Ibilgailuen alta/Alta de vehículos

Servicio / Zerbitzua: Ibilgailuen alta/Alta de vehículos
Descripción / Deskribapena: Ibilgailu bat matrikulatzeko zerga ordaintzeko eginbeharrekoa/Trámite de abono del impuesto municipal para poder matricular un vehículo
Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua: Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua  
Imprimir Instancia / Eskaria Inprimatu:  
Solicitud por Internet / Internet Bidezko Eskaera: :  
Observaciones / Oharrak: Udaletxean bertan egiten da/Este trámite se realiza directamente en el Ayuntamiento