Bizikidetasun-ziurtagiria/Certificado de convivenc

Servicio / Zerbitzua: Bizikidetasun-ziurtagiria/Certificado de convivenc
Descripción / Deskribapena: Ziurtagirian adierazten den helbidean bizi diren pertsonak egiaztatzeko eskaria/Solicitud de certificado de las personas que conviven en un domicilio determinado
Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua: Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua  
Imprimir Instancia / Eskaria Inprimatu:  
Solicitud por Internet / Internet Bidezko Eskaera: : Instancia / Eskaria  
Observaciones / Oharrak: Interneten bidez, telefonoz edo Udaletxeko Bulego Orokorretan egin daiteke eskaria./ Se puede solicitar a través de Internet, por teléfono o en las Oficinas Generales del Ayuntamiento.