Erroldatze ziurtagia/Certificado de empadronamient

Servicio / Zerbitzua: Erroldatze ziurtagia/Certificado de empadronamient
Descripción / Deskribapena: Pertsona bat Mendaroko herrian erroldatuta dagoela egiaztatzeko eskaria/Certificado de empadronamiento o vecindad administrativa
Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua: Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua  
Imprimir Instancia / Eskaria Inprimatu:  
Solicitud por Internet / Internet Bidezko Eskaera: : Instancia / Eskaria  
Observaciones / Oharrak: Interneten bidez, telefonoz edo udaletxeko Bulego Orokorretan egin daiteke eskaria/Se puede solicitar a través de Internet, por teléfono o en las Oficinas Generales del Ayuntamiento