Ur-lotunea egiteko eskaera/Solicitud de acometida

Servicio / Zerbitzua: Ur-lotunea egiteko eskaera/Solicitud de acometida
Descripción / Deskribapena: Etxe edota lokaletan ura edukitzeko eskaera, beti ere, eraikuntzak beharrezko udal-baimenak izanez gero./ Obtención de acometida de agua en una vivienda o local que disponga de las correspondientes licencias municipales
Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua: Manual de procedimiento / Prozedura Gidaliburua  
Imprimir Instancia / Eskaria Inprimatu: Instancia / Eskaria  
Solicitud por Internet / Internet Bidezko Eskaera: : Instancia / Eskaria  
Observaciones / Oharrak: Interneten bidez, Udaletxeko Bulego Orokorretan eta Ur Zerbitzuak enpresaren bulegoan egin daiteke eskaria. / Se puede solicitar a través de Internet, por teléfono o en las Oficinas Generales del Ayuntamiento y en las oficinas de UR ZERBITZUAK.